Selasa, 22 Mac 2011

Apa Ertinya Saya Menganut Islam


مَاَذا يَعني انتِمَائي للإس َ لام؟


BAHAGIAN PERTAMA
Apa Ertinya Saya Menganut Islam ?

1. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akidah.
2. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Ibadat.
3. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akhlak.
4. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Berkeluarga.
5. Saya Mestilah Mampu Mengawal Diri.
6. Saya Mestilah Yakin Bahawa Masa Depan Di Tangan Islam.


Mukadimah Bahagian Pertama

Bahagian pertama buku ini bertajuk "Apa Ertinya Saya Menganut Islam"
membentangkan sifat-sifat penting yang wajib ada pada seseorang bagi
membolehkan ia menjadi seorang Muslim dalam erti kata yang sebenarnya.
Penggabungan diri dengan agama Islam bukanlah secara warisan, bukan
secara hobi malah ia juga bukan penggabungan secara zahir sahaja. Sebenarnya
penggabungan yang dimaksudkan ialah penggabungan dengan ajaran Islam itu
sendiri dengan cara berpegang teguh dengan seluruh ajaran Islam serta
menyesuaikan diri dengan Islam di segenap bidang kehidupan dengan penuh
kerelaan.
Seterusnya kami akan menerangkan secara ringkas sifat-sifat yang wajib
dimiliki oleh setiap muslim untuk memastikan penggabungan dengan agama ini
merupakan penggabungan yang sah dan benar.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala:
هُوَ سَمَّا ُ كمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ َقبْلُ وَفِي هَ َ ذا لِيَ ُ كو َ ن الرَّسُو ُ ل شَهِيدًا عََليْ ُ كمْ وَتَ ُ كونُوا شُهَدَاءَ عََلى النَّاسِ

Dia menamakan kamu: Orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran)
ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran
perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi
keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah).
(Surah Al-Hajj 22: Ayat).


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Nabi Idris a.s

Nabi Idris adalah keturunan keenam daripada nabi Adam. Nama baginda ialah Idris bin Mahlail bin Qinan bin Anusy bin Syits bin Adam dan na...